Zásady ochrany osobných údajov

V spoločnosti diaformplus.sk si vážime ochranu súkromia našich užívateľov a zaväzujeme sa dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú informácie o tom, aké údaje zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Prosím, preštudujte si tieto zásady starostlivo, aby ste pochopili, ako spracovávame vaše osobné údaje, a ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na našej e-mailovej adrese [email protected].

1. Zhromažďovanie osobných údajov

Pri poskytovaní našich služieb a používaní našich produktov môžeme požadovať vaše osobné údaje. Tieto údaje môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Meno a priezvisko
 • Kontaktné údaje, ako e-mailová adresa a telefónne číslo
 • Demografické informácie, ako je váš vek, pohlavie a záujmy
 • Údaje o používaní našich služieb a produktov

Tieto údaje zhromažďujeme prostredníctvom našich webových formulárov, cookies a iných technológií sledovania. Vaše osobné údaje uchovávame v bezpečí a snažíme sa minimalizovať riziko neoprávneného prístupu, zmeny alebo šírenia týchto údajov treťou stranou.

2. Používanie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame na nasledovné účely:

 • Poskytovanie a správu našich služieb a produktov
 • Vyhodnocovanie, vývoj a zlepšovanie našich služieb a produktov
 • Prispôsobovanie obsahu a reklám na základe vašich záujmov a preferencií
 • Riešenie problémov a poskytovanie podpory zákazníkom
 • Zabezpečovanie zákonného dodržiavania a ochrany práv a majetku

Na základe vášho súhlasu môžeme tiež používať vaše osobné údaje na marketingové účely, vrátane zasielania vám noviniek, ponúk a reklamných správ o našich službách a produktov. Ak už nechcete dostávať tieto informácie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz z odberu v e-maile.

3. Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nepredávame, nezdieľame ani neodovzdávame tretím stranám, s výnimkou nasledujúcich situácií:

 • Keď máme vaše súhlas
 • Ak je to potrebné na poskytnutie našich služieb a produktov
 • Ak je to vyžadované alebo dovolené zákonom
 • V prípade fúzie, prevodu alebo získavania spoločnosti diaformplus.sk, pričom vaše osobné údaje budú predané alebo prenesené na nového vlastníka

4. Bezpečnosť osobných údajov

Pri spracovaní a uchovávaní vašich osobných údajov uplatňujeme opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím, zmenou alebo zničením údajov. Medzi tieto opatrenia patrí používanie bezpečných serverov, šifrovanie prenosu dát a obmedzenie prístupu k osobným údajom iba na vybraný personál s oprávnením.

Zabezpečujeme, aby vaše osobné údaje boli uchovávané iba po dobu, ktorá je potrebná na splnenie účelu, pre ktorý sú zhromažďované, a následne ich bezpečne a definitívne zlikvidujeme.